Gizlilik Politikası

Mobilduy.com Gizlilik Politikası

Servislerimizi kullanmak için BAĞLAN butonuna tıklayıp giriş yaptığınız/yapamadığınız andan itibaren aşağıda listelenen maddeleri sitesi için bütünüyle kabul etmiş olacaksınız; eğer kabul etmiyorsanız, hür iradenizle sitemizden hemen şimdi AYRILIN. T.C. Yasalarında var olan bütün hükümler doğrudan ve olduğu gibi servislerimizin kullanımı için de geçerlidir.Sizi tanımamız, sizi korumamız ve kendi güvenliğimizi idame etmemiz için kullandığınız tarayıcı (browser) teknolojisi ve İZNİNİZ dahilinde ve ÖZEL OLMAYAN bilgi cookie/tarayıcı yeteneklerini IP adresini alıyoruz.ALINAN BİLGİLERİ AŞAĞIDA LİSTELEDİK:İP Adresiniz: 5651 Sayılı İnternet Yasası Gereğince alınmaktadır. 123.123.123.123 gibi sayılar içerir. 1-2 dakika sonra aynı adresi başkası da kullanılabilir ve şahsınıza özel bilgi değildir.Telefon mu, bilgisayar mı?: Giriş yaptığınızda size uygun tasarımı göstermek için kullanıyoruz. Telefon yada bilgisayar olup olmadığını söyler, şahsınıza özel bilgi değildir.Ekran çözünürlüğünüz: Size uygun ekran boyutunu ve tasarımı sunmak maksatlı alınmaktadır. 360, 420 gibi sayıları içerir, özel bilgi değildir.Tarayıcı üst bilgisi: İsteseniz de istemeseniz de her girdiğiniz siteye mecburen verdiğiniz bilgidir, bir sürü manasız ve ilginizi çekmeyen ÖZEL OLMAYAN teknik bilgiler içerir. Örneğin; kullandığınız tarayıcının Chrome’u yoksa Explorer mı olduğunu anlamak için kullanılır, bu sayede ses yayına girebilir veya giremezsiniz. Bu da özel bilgi değildir. Cookie / Çerez: Sitemizi daha önce ziyaret edip etmediğinizi anlamımıza yarayan teknolojik bir yetenektir. Bunu da aynı şekilde Kullanıcı Giriş’i olan her türlü siteyle paylaşmak ZORUNDASINIZ. Ayrıca bu da özel bilgi değildir ve özel bilgilerinizi içermez.Söz konusu bilgiler, ziyaret ettiğiniz bütün İnternet sitelerinin de aldığı ve alabileceği bilgilerdir.Bizim farkımız ise, yasalara uygun olarak bu bilgileri sadece güvenliğinizi sağlamak maksatlı temin ettiğimizi size detaylı bir şekilde söylememizdir. Ayrıca bu bilgilerin hiç biri ÖZEL bilgileriniz değildir, standart ve anonim bilgilerdir. Kısacası endişelenmenize gerek yoktur. Buna rağmen hâlâ endişeleriniz varsa lütfen servislerimize bağlanmayınız. T.C. Yasalarına göre suç teşkil edebilecek/eden hiç bir unsuru servislerimizi kullanırken gerçekleştiremezsiniz, böylesi bir durumda sorumluluk tamamen size ait olduğu gibi, servislerimizden uzaklaştırılacak ve gerekirse hakkınızda yasal işlemlerin başlatılması için gerekli adli mercilere başvurmamız gizli kalmak kaydıyla verileriniz tarafımızca da hıfz edilecektir.Sistemde var olan bütün hareketleriniz, tarafımızca IP adresiniz ve işlem saati ile beraber kayıt altına alınır.Tarafımızca yasalar gereği kayıt altına alınan her türlü bilgiyi, istenildiğinde resmi makamlara iletmekle yükümlüyüz.Servislerimizi kullanırken kendi orijinal IP adresinizi kullanabilirsiniz, Proxy IP (sahte/vekil ip) kullanan tespit edildiğinde direkt olarak uzaklaştırılacaktır.

Mobilduy.com Privacy Policy

From the moment you click connect to use our services and log in/fail to do so, you will accept the items listed below in their entirety for the site; if you do not agree, you will be free to leave our site immediately. T.C. All provisions in the laws apply directly and as such to the use of our services.We receive the IP address of the browser technology you use to identify, protect you, and maintain our own security, as well as the cookie/browser capabilities of information that is not proprietary to your permission.We have listed the following information: your IP address: it is taken in accordance with the Internet Law No. 5651. It contains numbers such as 123.123.123.123. After 1-2 minutes, the same address may be used by someone else and it is not personal information.Phone or computer?: We use it to show you the appropriate design when you log in. It tells you whether it's a phone or a computer, not personal information.Your screen resolution: it is intended to provide you with the appropriate screen size and design. 360 includes numbers such as 420, not private information.Browser top information: whether you want or not, it is the information that you have to give to each site you enter, it contains a lot of meaningless and non-specific technical information that does not interest you. For example; it is used to determine whether the browser you are using is Chrome or Explorer, so you can broadcast or not. This is not private information either. Cookie: it is a technological ability to tell us if you have visited our site before. You also have to share this with any site that has User Login. This is also not private information and does not include your private information.This information is also received and may be received by all websites you visit.Our difference is that we tell you in detail that we provide this information only for the purpose of ensuring your safety, in accordance with the law. In addition, none of this information is private information, standard and anonymous information. In short, you need not worry. However, if you are still concerned, please do not connect to our services. T.C. You may not use the services in any way that may constitute a criminal offence under the law, in such a case you are solely responsible for, and your data will be removed from our services and, if necessary, we will disclose your data to the appropriate judicial authorities to initiate legal proceedings against you.All your actions in the system are recorded by us together with your IP address and transaction time.Any information recorded by us as required by law, we are obliged to pass it on to the authorities when requested.You may use your original IP address when using our services, and the proxy IP (fake/proxy ip) will be removed directly if it is detected.